Przygotowanie do randki – wybrane wyniki badania opinii społecznej

W kwietniu i maju 2010 roku Instytut Badawczy GFK, na zlecenie firmy Bayer Schering Pharma, w 25 krajach świata przeprowadził badanie dotyczące zachowań seksualnych młodzieży oraz wiedzy na temat antykoncepcji.

Poniżej przedstawiamy skrótowy raport z zakresu przygotowania do randki:

 

Planowanie randki z nowym partnerem

 • Większość respondentów uważa, że oboje partnerzy są odpowiedzialni za zaplanowanie tego, co robić na randce z kimś nowopoznanym. Jednak młodzi mężczyźni czują się za to wyraźnie bardziej odpowiedzialni, niż młode kobiety.
 • Zwłaszcza młodzi mężczyźni z Rosji i Słowenii czują się odpowiedzialni za zaplanowanie randki z nową partnerką, w porównaniu do mężczyzn z innych krajów europejskich.
 • 27% Polaków uczestniczących w badaniu odpowiedziało, że odpowiedzialność za zaplanowanie randki jest po stronie mężczyzn, a 65%, że oboje partnerzy są odpowiedzialni, natomiast w przypadku Polek – 81% sądzi, że oboje, a 11%, że mężczyzna. Tylko 5% kobiet z Polski czuje się odpowiedzialnymi za zaplanowanie randki.

Najważniejsze aspekty w przygotowaniach do randki, która może prowadzić do seksu

 • Higiena osobista (72%) oraz antykoncepcja (45%) to dwa najważniejsze aspekty przygotowania do randki. Dla mężczyzn, na trzecim miejscu po wyżej wymienionych, znalazły się pieniądze, a jeśli chodzi o kobiety – wygląd zewnętrzny (fryzura, make up, ubranie).
 • W Rosji i Norwegii, antykoncepcja jest wymieniana rzadziej jako główny aspekt, istotny w kontekście przygotowań do randki, niż w innych krajach europejskich. Porównując odpowiedzi młodych mężczyzn i kobiet we Francji, Polsce, Włoszech, Austrii i Słowenii, można zauważyć, że kobiety zwracają większą uwagę na przygotowanie do antykoncepcji niż mężczyźni. Dla kobiet w Rosji aspekt seksownej bielizny (28%) jest niewiele mniej ważny niż antykoncepcja (35%).

 

Planowanie antykoncepcji na pierwszej randce z nowym partnerem

 • Podczas gdy we wszystkich regionach połowa mężczyzn uważa, że to oni są odpowiedzialni za zaplanowanie antykoncepcji przed uprawianiem seksu na pierwszej randce, kobiety (zwłaszcza w USA), zaznaczają, że oboje partnerzy są za to odpowiedzialni.
 • W Hiszpanii, Włoszech i Rosji jest największy odsetek mężczyzn, którzy czują się odpowiedzialni za przygotowanie antykoncepcji. Ponadto w tych krajach również najwięcej kobiet wskazało, że jest to odpowiedzialność partnera.
 • W Polsce 58% mężczyzn odpowiedziało, że to oni są odpowiedzialni za zaplanowanie antykoncepcji, 3% mężczyzn wskazało na to, że ta odpowiedzialność jest po stronie kobiety, a 36%, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna powinni zaplanować antykoncepcję. Polki natomiast w 63% odpowiedziały, że oboje partnerzy ponoszą odpowiedzialność za zaplanowanie antykoncepcji, 25%, że one same, a 10%, że partner.

 

Zorganizowanie transportu na randkę i z randki z nowym partnerem

 • Zarówno młodzi mężczyźni, jak i kobiety uważają, że mężczyźni albo oboje partnerzy są odpowiedzialni za zorganizowanie transportu na randkę i z randki. Zwłaszcza mężczyźni z Ameryki Łacińskiej i USA uważają to za swój obowiązek.
 • We wszystkich krajach Europy mężczyźni czują się bardziej niż kobiety odpowiedzialni za transport na randkę i z randki, dotyczy do zwłaszcza Włochów (60%), Rosjan (70%), Polaków (57%) i Słoweńców (54%).

 

Płacenie rachunków (np. za napoje/ obiad/ bilety itd.) na randce z nowym partnerem

 • Mężczyźni uważają, że płacenie rachunków na randce z nową partnerką zdecydowanie należy do ich obowiązku, szczególnie w USA  i Ameryce Łacińskiej. Kobiety, przeciwnie, nie czują się za to odpowiedzialne, uważają, że odpowiedzialność za rachunki leży po stronie obojga partnerów lub mężczyzny.
 • Podczas gdy w Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Francji i Turcji, większość respondentów uważa, że obydwoje partnerów jest odpowiedzialnych za płacenie rachunków, w Rosji ten aspekt należy do mężczyzn, w opinii zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

 

Wybór miejsca do uprawiania seksu na randce z nowym partnerem

 • We wszystkich regionach, zwłaszcza w Europie i USA, większość respondentów uważa, że wybór odpowiedniego miejsca do uprawiania seksu należy do obojga partnerów. Ponadto, we wszystkich regionach kobiety sądzą, że wybór miejsca nie należy wyłącznie do nich.
 • W Turcji największa ilość mężczyzn sądzi, że znalezienie właściwego miejsca do uprawiania seksu jest zdecydowanie ich rolą. Natomiast we wszystkich innych krajach europejskich to zadanie jest dzielone między kobiety i mężczyzn.
 • W Polsce kobiety i mężczyźni odpowiadali podobnie – oboje partnerzy powinni dokonać wyboru miejsca na seks (tego zdania jest 68% kobiet i 63% mężczyzn).

Zrobienie „pierwszego kroku”

 • Respondenci ze wszystkich regionów twierdzą, że zrobienie „pierwszego kroku” prowadzącego do seksu należy do obojga partnerów lub do mężczyzny. Jednak ani mężczyźni ani kobiety nie uważają, że to kobiety są odpowiedzialne za zrobienie „pierwszego kroku”.
 • Największy odsetek mężczyzn z Rosji i Słowenii uważa, że to oni są odpowiedzialni za zrobienie „pierwszego kroku” w kierunku seksu.  W innych krajach europejskich, mężczyźni uważają, że za „pierwszy krok” odpowiedzialność jest dzielona pomiędzy mężczyzn i kobiety, w przeciwieństwie do kobiet, które uważają, że to partner powinien przejąć odpowiedzialność za ten aspekt.
 • W Polsce 35% mężczyzn przyznaje, że to do nich należy „pierwszy krok”, tego zdania są także kobiety – 52% odpowiedziało, że ta kwestia jest po stronie ich partnera. 53% mężczyzn i 37% kobiet udzieliło odpowiedzi, że oboje partnerzy powinni zrobić „pierwszy krok”.

 

Metody zapobiegania nieplanowanej ciąży uważane za skuteczne

 • Prezerwatywa i pigułka antykoncepcyjna oraz pigułka „po” uważane są za najskuteczniejsze metody antykoncepcji.
 • W większości krajów europejskich, używanie prezerwatywy i zażywanie pigułki antykoncepcyjnej są najczęściej wymieniane jako skuteczne metody antykoncepcji.
 • W Turcji i Rosji, stosunek przerywany jest również uważany za skuteczną metodę przez ponad 50% respondentów, co więcej, ponad jedna trzecia respondentów tureckich, uważa że kąpiel lub prysznic po stosunku jest również dobrym sposobem zapobiegania nieplanowanej ciąży.
 • W Polsce 90% respondentów wskazało prezerwatywy, a 88% – pigułki antykoncepcyjne. Polska należy do czołówki krajów europejskich, w których najpopularniejsze są prezerwatywy, pigułka w Polsce jest mniej popularna w porównaniu z innymi krajami Europy.

Seks bez antykoncepcji

 • Ogółem 45% respondentów, którzy odbyli już stosunek płciowy i współżyli z nowym partnerem nie stosowało antykoncepcji (36% w Europie, 47% w rejonie Azji i Pacyfiku, w Ameryce Łacińskiej 56%, a USA 45%). W Polsce, Hiszpanii, Rosji, Norwegii, Słowenii ponad 40% respondentów, którzy są aktywni seksualnie, współżyło  z nowym partnerem bez użycia jakiejkolwiek metody antykoncepcyjnej.

 

Powody niestosowania antykoncepcji

 • Głównym powodem niestosowania antykoncepcji jest to, że młodzi ludzie nie mieli w danym momencie dostępu do antykoncepcji (36% ogółem, przy mniejszym udziale procentowym w Azji 20% w porównaniu z 33% w Europie i po 44% w Ameryce Łacińskiej i USA). Innymi powodami wymienionymi przez respondentów z kilku krajów europejskich są preferencje partnera do niestosowania antykoncepcji, zapomnienie, przeświadczenie, że nie ma ryzyka ciąży, bycie pod wpływem alkoholu.
 • We wszystkich krajach europejskich, główną przyczyną niestosowania antykoncepcji jest brak dostępnej antykoncepcji w danym momencie.
 • 29% respondentów z Norwegii zapomniało jej użyć, bo było pod wpływem alkoholu, zaś 31% respondentów z Austrii, ponieważ uważało, że nie było ryzyka zajścia w ciążę.
 • Najczęstsze powody niestosowania antykoncepcji w Polsce to: brak dostępu (37%), zapomnienie, w tym z powodu bycia pod wpływem alkoholu (15 i 10%),


Zaproponowanie kolejnej randki

 • Co najmniej połowa respondentów we wszystkich regionach uważa, że obydwoje partnerzy mają wpływ na zaproponowanie kolejnego spotkania. Na drugim miejscu są mężczyźni (w opinii kobiet i mężczyzn).
 • Prawie połowa mężczyzn w Rosji i Turcji, a także 40% w Polsce, uważa, że to oni powinni zaproponować kolejną randkę. We Włoszech, Hiszpanii, Francji, Norwegii, odnotowuje się wysoki wskaźnik wśród kobiet i mężczyzn, którzy uważają, że oboje partnerzy są odpowiedzialni, w innych krajach europejskich kobiety uważają natomiast, że to mężczyźni powinni przejąć inicjatywę.
 • W Polsce zarówno większość mężczyzn, jak i kobiet uważa, że zaproponowanie kolejnej randki to zadanie mężczyzny.

 

Powyższe badanie zostało przeprowadzone pomiędzy kwietniem i majem 2010 r. Łącznie objęło ono 5 253 młodych ludzi z 25 krajów świata: Argentyny, Australii, Austrii, Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Malezji, Meksyku, Norwegii, Peru, Polski, Rosji, Singapuru, Słowenii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, USA, Wenezueli, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 

Informacje na temat firmy Bayer

Grupa Bayer jest jedną z globalnych firm w branży ochrony zdrowia, żywienia i materiałów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Firma Bayer HealthCare, należąca do koncernu Bayer AG, jest jednym z wiodących na świecie innowacyjnych przedsiębiorstw w branży ochrony zdrowia i produktów leczniczych. Siedziba firmy znajduje się w Leverkusen w Niemczech. Firma prowadzi działalność na skalę globalną w następujących obszarach: zdrowie zwierząt, produkty konsumenckie, leczenie cukrzycy i środki farmaceutyczne. Działalność farmaceutyczna firmy jest realizowana pod marką Bayer Schering Pharma AG. Celem działalności firmy Bayer HealthCare jest odkrywanie i wytwarzanie produktów, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt na całym świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bayerhealthcare.com.

 

Informacje na temat firmy Bayer Schering Pharma

Bayer Schering Pharma jest firmą prowadzącą działalność na skalę globalną, jest czołowym producentem leków specjalistycznych. Działalność badawczą i gospodarczą prowadzi głównie w następujących dziedzinach: diagnostyka obrazowa, hematologia i kardiologia, onkologia, podstawowa opieka zdrowotna, dział leków specjalistycznych i dział produktów związanych ze zdrowiem kobiet. Bayer Schering Pharma oferuje produkty innowacyjne, a celem firmy jest osiągnięcie czołowej pozycji na rynkach produktów specjalistycznych na świecie. Dzięki wykorzystaniu nowatorskich koncepcji Bayer Schering Pharma dąży do działania na rzecz postępu w medycynie i poprawy jakości życia. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bayerscheringpharma.de.

Stwierdzenia prognostyczne

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia prognostyczne, oparte na aktualnych założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer Group lub kierownictwa poszczególnych podgrup. Różne znane i nieznane zagrożenia, wątpliwości oraz inne czynniki mogą doprowadzić do znacznych różnic pomiędzy faktycznymi przyszłymi rezultatami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami firmy a szacunkami podanymi w niniejszej publikacji. Do czynników tych należą również czynniki omówione w sprawozdaniach publicznych firmy Bayer dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację wspomnianych stwierdzeń prognostycznych ani za dostosowywanie ich do przyszłych zdarzeń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *