Poradnik – Wybrane problemy osób starszych

Ludzie starsi stanowią coraz większy procent rozwiniętych społeczeństw. Coraz głośniej mówi się o starzejących się krajach i związanych z tą tendencją nowych problemach natury medycznej, demograficznej, społecznej i ekonomicznej. Postęp w medycynie powoduje, iż coraz więcej chorób i problemów medycznych jest uleczalnych, co przekłada się również na rosnącą długość życia. Inaczej mówiąc, społeczeństwa się starzeją na skutek malejącej liczby nowych urodzeń w stosunku do wydłużającego się średniego wieku życia.

 

Rosnąca populacja ludzi starszych przyczynia się także do wzmożonego zainteresowania, zarówno w kategoriach naukowych, politycznych jak i biznesowych. Problematyka wieku starszego i wynikające z tego implikacje stają się ważnym przyczynkiem do zmian w systemach prawa, ekonomiki, medycyny i opieki zdrowotnej, ale też polityki socjalnej i społecznej rządu. Badacze różnych dziedzin (psychologia, andragogika, socjologia, polityka, ekonomia, demografia, medycyna) coraz częściej dotykają obszaru ludzi starszych, a w szczególności ich problemów i potrzeb, regulacji stosunków i relacji społecznych, wzmożonego systemu ochrony prawnej i medycznej, itp. Ludzie starsi mają też inne problemy i potrzeby niż młodsze pokolenia – inne potrzeby kulturalne, religijne, spędzania czasu wolnego, czy zrzeszania się.

 

Zmiany prawne wymagają również wnikliwego wglądu w problematykę ludzi starszych i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza w naturze ochrony medycznej, społecznej i ekonomicznej. Także sukcesywnie rozwija się nowy segment rynkowy – usługi dla osób starszych, między innymi ochrona zdrowia i domy spokojnej starości, zagospodarowanie ich czasu wolnego, w tym edukacja dla emerytów i rencistów, propozycja sanatoryjna i rehabilitacyjna i kilka innych wzajemnie się uzupełniających. Społeczne, medyczne i kulturalne problemy osób starszych

 

Publikacja dotyka trzech kluczowych zagadnień wieku starszego

 • proces starzenia się w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym
 • środowiska i role społeczne, w jakich funkcjonują ludzie starsi
 • aktywnośc i terapia osób starszych.

 

BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

 • Starość jako faza życia człowieka
 • Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów
 • Historyczne uwarunkowania postrzegania roli człowieka starego w społeczeństwie
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości
 • Postrzeganie starości przez młodzież z wadą słuchu
 • Zaburzenia psychiczne i ryzyko samobójstwa u osób w starszym wieku
 • Śmierć jako kres życia ludzkiego
 • Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka

FUNKCJONOWANIE OSÓB STARSZYCH W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH I ROLACH SPOŁECZNYCH

 • Macierzyństwo w okresie starości
 • Osoby starsze w roli dziadków
 • Trzy historie. Trzy oblicza starości osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Psychospołeczne aspekty przystosowania się osób starszych do warunków życia w domu pomocy społecznej
 • Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w domach pomocy społecznej

WYBRANE FORMY AKTYWNOŚCI I TERAPII OSÓB W STARSZYM WIEKU

 • Sprawność mechanizmów immunologicznych u osób starszych i możliwości terapeutycznego oddziaływania z wykorzystaniem masażu klasycznego
 • Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów. Uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej
 • Preferowane formy wykorzystania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu
 • Aktywność zabawowa podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w Zielonej Górze
 • Aktywność seniorów – słuchaczy Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Wydanie: 2008            .           Liczba stron: 300                     Wysyłka: darmowa


Przejd¼ do książki „Wybrane problemy osób starszych”

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *