Płaca minimalna dla lekarzy to nieporozumienie

Konfederacja Pracodawców Polskich sprzeciwia się ustaleniu płacy minimalnej dla lekarzy i lekarzy specjalistów.

Konfederacja popiera zdanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące sprawiedliwego kształtowania relacji płacowych w szpitalu. Według OZZL wyższe wynagrodzenia dla rezydentów niż dla lekarzy i lekarzy specjalistów są sprzeczne z Kodeksem Pracy w punkcie mówiącym o jednakowym wynagrodzeniu przysługującego za jednakową pracę, lub o jednakowej wartości. Konfederacja nie zgadza się jednak na postulowane przez OZZL wprowadzenie dla lekarzy płacy minimalnej na poziomie ok. 6 tys. zł.

Uważamy, że rezydent nie powinien mieć wyższego wynagrodzenia niż lekarz i lekarz specjalista, ale mamy też świadomość, że płaca rezydentów jest zależna od decyzji Ministerstwa Zdrowia, zaś wynagrodzenie personelu medycznego leży w gestii dyrektorów szpitali – mówi ekspert KPP. Grzegorz Byszewski.

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera działania lekarzy mające na celu podwyższenie wynagrodzenia. – Uważamy jednak, że wysokość zarobków powinna być kreowana przez wolny rynek. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu płacy minimalnej dla jednej grupy zawodowej pracującej w systemie ochrony zdrowia – podkreśla Byszewski. Zdaniem KPP koszty wprowadzenia płacy minimalnej zostaną przerzucone na szpitale, co spowoduje ponowny, lawinowy wzrost ich zadłużenia i pogorszy ich sytuację zarówno finansową jak i techniczną (raporty NIK z lutego wskazują, że sytuacja już jest bardzo zła i w wielu przypadkach wymaga natychmiastowej reakcji). Zdaniem KPP nie można żądać wprowadzenia płacy minimalnej bez wskazania źródła jej finansowania, czyli de facto bez zwiększenia ilości pieniędzy będących w systemie.

Ponadto zdaniem KPP wysokość wynagrodzenia powinna zależeć od autonomicznej decyzji dyrektora szpitala i powinna – jak zresztą we wszystkich przedsiębiorstwach – zależeć od oceny jakości pracy oraz efektywności. KPP ma świadomość, że najważniejsze jest dobro pacjenta, które nie zawsze determinuje zachowania najbardziej efektywne –.lekarza nie powinno się rozliczać tylko i wyłącznie z liczby przyjętych pacjentów. Należy wprowadzić jednolitą zasadę oceny efektywności pracy lekarza,. tak jak np. w USA – opartą na trzech czynnikach: doświadczeniu pacjenta, rezultatach klinicznych oraz oceny ewidencji technologii informatycznej wspierającej ciągłość leczenia.

KPP uważa, że powinno się wznowić pracę nad nowym projektem ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej – po to, by unowocześnić i usprawnić polski system ubezpieczenia zdrowotnego. Niezbędne jest umożliwienie udzielania odpłatnych świadczeń także tym podmiotom, które mają zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Według Konfederacji pilna i niezbędna jest zmiana projektu nowelizacji ustawy o ZOZ, który ograniczał handel wierzytelnościami szpitalnymi oraz likwidował zobowiązanie przekazywania 40 proc. kwoty podwyższonego kontraktu z Funduszu na podwyżki dla pracowników. Nie powinno się arbitralnie nakładać obowiązków przekazywania określonej części podwyższonego kontraktu dla jednej grupy zawodowej. Powoduje to z jednej strony słuszne i należne podwyższenie wysokości wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia, ale z drugiej strony w stopniu ograniczonym pozwala zwiększać podaż świadczeń zdrowotnych.

 

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *