„Patrzeć z nadzieją” – prezentacja wystawy fotografii osób z dziecięcym porażeniem mózgowym w Katowicach

Od 8 marca 2010 r. wystawę „Patrzeć z nadzieją” prezentującą fotografie osób z dziecięcym porażeniem mózgowym będzie można oglądać w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1. Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

Katowice są po Warszawie i Dębicy kolejnym miastem, w którym zostaną zaprezentowane fotografie młodej artystki Marty Pruskiej. Tym razem 8 marca o godz. 12.00 wernisaż otworzy uroczystość wręczenia wyróżnień Lady D. dla niepełnosprawnych pań szczególnie aktywnych społecznie. Wystawa na Śląsku gości na zaproszenie Posła Marka Plury, organizatora i pomysłodawcy gali Lady D.

Ekspozycję będzie można oglądać w Bibliotece Śląskiej od 8 do 20 marca br.

Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację osób cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe. 16 kolorowych fotografii jest artystyczną próbą pokazania problemów, z jakimi borykają się niepełnosprawni, począwszy od uciążliwości związanych z przemieszczaniem, poprzez izolacją w szkole, trudy terapii i rehabilitacji oraz ból fizyczny. Poetycki komentarz towarzyszący zdjęciom jest zapisem marzeń przedstawianych osób, ich pragnień i wyrazem woli walki.

Wśród wielu problemów, które dotykają to środowisko można wymienić brak właściwych
i sprawnych rozwiązań systemowych opieki nad dzieckiem z mpd, co w efekcie powoduje, że rodzice najczęściej rezygnują z pracy. Polska na tle innych krajów rozwiniętych Unii Europejskiej również znacznie odbiega od standardów medycznych leczenia mózgowego porażenia dziecięcego. Nie ma rejestru chorych ma mpd, dzięki któremu można by znacznie ograniczyć liczbę powikłań towarzyszących temu schorzeniu.

Kolejną bolączką polskiego systemu jest powszechny brak dostępu do nowoczesnych metod terapii spastyczności uznanych w innych krajach Unii Europejskiej, np. leczenie właściwymi dawkami toksyny botulinowej (zalecane dawki w wiodących ośrodkach europejskich i amerykańskich są 2-3 krotnie wyższe niż dozwolone i refundowane w Polsce), terapia za pomocą programowalnych pomp baklofenowych (terapia pozwala w znaczący sposób zmniejszyć spastyczność i zredukować nawet do 100 razy dawki leku w stosunku do preparatów doustnych).

Informacje o autorce:

Autorką prac jest artystka młodego pokolenia, Marta Pruska. Jej twórczość fotograficzną charakteryzują dwa podejścia do sztuki: wnikliwe studium odrębności człowieka przedstawione w portretach oraz szybka rejestracja napotkanych zdarzeń i pokazywanie detalu w fotografii wrażeniowej.

Informacje o organizatorze wystawy:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym powstało w kwietniu 2008 roku., dzięki staraniom rodziców z trzech ośrodków rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym: w Zagórzu, przy ul. Ożarowskiej w Warszawie i Centrum Zdrowia Dziecka. Celem organizacji jest wspieranie dzieci i ich rodzin w walce o polepszenie jakości życia, leczenia i edukacji dzieci z porażeniem mózgowym w Polsce. Więcej o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie www.porazeniemozgowe.com.pl Sponsorem wystawy jest firma Medtronic.

Nagroda Lady D.:

Wyróżnienia Lady D. przyznawane są paniom, które mimo codziennych zmagań z własną niepełnosprawnością, wnoszą poprzez swą aktywność istotny wkład w życie społeczne. Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia „Lady Disabled” (Dama Niepełnosprawna). Wyróżnienie to oddaje ducha Artykułu 6 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, przyznano je w kategoriach: twórczość, sport, aktywność społeczna, aktywność zawodowa, dobry start.

źródło: zdrowie-publiczne.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *