Nowe wyniki globalnego badania potwierdzają, że światowa pandemia cukrzycy jest dużym obciążeniem dla rodzin

3 grudnia 2012 r. w Kopenhadze opublikowano wstępne wyniki drugiej części badania postaw, potrzeb i oczekiwań związanych z leczeniem cukrzycy (DAWN2™). Jest to największe tego typu badanie psychospołecznych aspektów leczenia cukrzycy przeprowadzone w 17 krajach na 4 kontynentach.

Po raz pierwszy ankietą objęto członków rodzin, którzy obok diabetyków, pielęgniarek, dietetyków, lekarzy ogólnych i specjalistów odpowiadali na pytania dotyczące możliwości zmniejszenia obciążeń związanych z tą chorobą.

„Badanie DAWN2™ potwierdza, że we wszystkich kulturach i krajach fizyczny, finansowy i emocjonalny ciężar cukrzycy dźwigają całe rodziny, a nie tylko sami pacjenci” – powiedział profesor Mark Peyrot, główny badacz i przewodniczący międzynarodowego komitetu naukowego nadzorującego badanie DAWN2™.

Wstępne wyniki świadczą o tym, że:

  • 63% członków rodzin niepokoi możliwość rozwoju poważnych powikłań u bliskiej osoby

z cukrzycą,

  • 66% członków rodzin osób z cukrzycą przyjmujących insulinę obawia się wystąpienia

u nich nocnej hipoglikemii,

  • 34% członków rodzin odczuwa negatywne skutki finansowe cukrzycy u osoby bliskiej,
  • 20% członków rodziny zauważa dyskryminację osoby bliskiej z powodu cukrzycy i odczuwa brak tolerancji dla cukrzycy w środowisku,
  • 35% osób z cukrzycą popada w konflikt z rodziną w związku z różnym podejściem do leczenia choroby,
  • 75% członków rodzin nie brało udziału w programie edukacyjnym dotyczącym cukrzycy, chociaż co najmniej 70% diabetologów uważa, że zaangażowanie członków rodziny jest ważnym elementem dobrej opieki diabetologicznej.

 

„Badanie DAWN2™ dostarcza nowych, ważnych danych na temat ukrytego ciężaru pandemii cukrzycy dla rodzin osób z cukrzycą oraz braków w istniejących systemach opieki zdrowotnej. Społeczne implikacje tych wniosków są istotne, a wyniki badania DAWN2™ powinny motywować i przekonywać decydentów, świadczeniodawców opieki zdrowotnej oraz organizacje pacjentów do wspólnego działania na rzecz poprawy edukacji i jakości wsparcia dla osób z cukrzycą i ich bliskich” – powiedział Sir Michael Hirst, nowo wybrany prezes International Diabetes Federation (IDF).

Badanie DAWN2™ jest ogólnoświatową inicjatywą Novo Nordisk podjętą we współpracy z Międzynarodową Federacją Cukrzycy (IDF), Międzynarodowym Związkiem Organizacji Pacjentów (IAPO), Ośrodkiem Diabetologii Steno oraz wieloma innymi partnerami krajowymi, regionalnymi i globalnymi.

„DAWN2™ reprezentuje długoterminowe zaangażowanie naszej firmy we współpracę na rzecz poprawy jakości życia ludzi z cukrzycą” – wyjaśnia Lars Rebien Sørensen, prezes zarządu i dyrektor generalny Novo Nordisk. „Nawet mając dostęp do najlepszych leków, diabetycy potrzebują edukacji diabetologicznej oraz codziennej motywacji i wsparcia ze strony rodzin, przyjaciół i społeczeństwa” – dodaje.

O badaniu DAWN2™

DAWN2™ stanowi rozszerzenie pierwotnego badania DAWN™ przeprowadzonego w 2001 roku i angażuje diabetyków, ich rodziny, opiekunów oraz lekarzy, pielęgniarki, organizacje pacjentów i ekspertów w dziedzinie polityki zdrowotnej. Badanie DAWN2™ jest głosem ponad 15 tys. diabetyków i ich bliskich w 17 krajach na 4 czterech kontynentach.

Trzy główne cele DAWN2™ to:

  • promowanie świadomości istnienia niezaspokojonych potrzeb diabetyków i ich rodzin i zrozumienia dla tych potrzeb,
  • ułatwianie dialogu i współpracy dla wzmocnienia zaangażowania pacjentów i poprawy samodzielnego leczenia oraz wsparcia psychospołecznego w opiece diabetologicznej,
  • ustanowienie międzynarodowego, naukowego systemu porównywania i oceny opieki diabetologicznej skupionej na pacjencie i rozwiązań polityki zdrowotnej w tym zakresie.

Badanie DAWN2™ przeprowadzono w 2012 roku, a jego następstwem będzie kompleksowy program działań prowadzonych co najmniej do 2016 roku. Wyniki badania DAWN2™ będą publikowane w serii artykułów, począwszy od wiosny 2013 roku. Ponadto zostanie nawiązana współpraca z partnerami na globalnym i lokalnym poziomie, której celem będzie zaspokajanie najważniejszych potrzeb i eliminacja braków zidentyfikowanych w badaniu.

Novo Nordisk jest globalną firmą farmaceutyczną z 89-letnim doświadczeniem w rozwoju innowacji i liderem w leczeniu cukrzycy. Firma zajmuje również czołową pozycję w leczeniu hemofilii, terapii hormonem wzrostu i hormonalnej terapii zastępczej. Novo Nordisk ma siedzibę w Danii, zatrudnia około 33 000 pracowników w 75 krajach i oferuje swoje produkty na 190 rynkach.

W Polsce Novo Nordisk jest obecne od 1991 roku. Polski oddział jest filią Novo Nordisk w regionie Europy Wschodniej skupiającym 17 krajów.

Więcej informacji na stronie www.novonordisk.pl.

Źródła
Mark Peyrot et al. w imieniu grupy badawczej DAWN2™ (Diabetes Attitudes Wishes and Needs): międzynarodowego i multidyscyplinarnego badania zagadnień psychospołecznych w cukrzycy i opiece diabetologicznej skoncentrowanej na ludziach. Przyjęte do publikacji w czasopiśmie „Diabetes Research and Clinical Practice”, 2012.


PR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *