Newsletter zdrowotny odchudza

Cotygodniowy newsletter o prawidłowych nawykach żywieniowych i aktywności fizycznej mobilizuje czytelnika do aktywnego trybu życia, co w efekcie może przyczynić się do regulacji masy ciała. Badacze z SWPS sprawdzili, czy edukacja prozdrowotna skłania ludzi do ruchu i diety.

Joanna Paluch, świeżo upieczona absolwentka psychologii społecznej SWPS, sprawdziła, czy edukacja prozdrowotna wpływa na zamianę zachowań i stylu życia oraz poczucie ogólnego szczęścia. Pod naukową opieką dr. Dariusza Parzelskiego, psychologa sportu, przebadała 80 osób, zróżnicowanych pod względem spędzania czasu wolnego, pracy, wieku i wagi.

Okazało się, że pod wpływem newslettera prozdrowotnego badani zwiększyli poziom aktywności fizycznej, zaczęli częściej i regularnie uprawiać sport, więcej czasu dziennie przeznaczać na chodzenie, a co za tym idzie obniżeniu uległa liczba godzin spędzana przez nich w pozycji siedzącej.

Wyniki badania pokazują także, że osoby, które częściej uprawiają sport mają większe ogólne poczucie szczęścia w życiu niż osoby prowadzące siedzący tryb życia. Największe różnice w odczuwaniu zadowolenia istnieją między osobami nie ćwiczącymi w ogóle, a tymi, które od 2 do 4 razy w tygodniu bądź częściej uprawiają sport. Ponadto okazało się, że najbardziej aktywne pod względem średnio intensywnej aktywności fizycznej są osoby w wieku 46 lat i powyżej. Tuż za nimi plasują się osoby z przedziału wiekowego 30 – 45 lat. Dużo niższe wyniki uzyskały osoby w wieku 18 – 29 lat.

– Chcieliśmy sprawdzić, czy można w ludziach wzbudzić chęć do zmiany swoich nawyków na lepsze – komentuje Joanna Paluch. – Jeśli udało się to zrobić cotygodniowymi newsletterami w okresie sześciu tygodni, to edukacja, kampanie społeczne i trening psychodietetyczny tym bardziej mają sens – dodaje autorka badania, która przyznaje, że kilka lat temu sama radykalnie zmieniła swoją dietę i zaczęła żyć bardziej aktywnie pod względem fizycznym. – Efekty były na tyle pozytywne, że postanowiłam połączyć wiedzę psychologiczną z jej praktycznym wymiarem – opowiada.

– Uzyskane wyniki pokazują, że psychoedukacja ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości naszego życia – komentuje dr Dariusz Parzelski, psycholog sportu. Jego zdaniem, najbardziej fascynujące jest to, że pierwsze oznaki zmiany zachowania badanych były widoczne tuż po przeprowadzeniu pierwszego etapu realizowanego projektu badawczego. – Bardzo często samo wypełnienie kwestionariuszy wystarczało, aby osoby badane uświadamiały sobie, jak bardzo siedzący tryb życia prowadzą – podkreśla.

Badanie zrealizowano w kwietniu i maju 2012 roku. Projekt przebiegał trzyetapowo. Na początku osoby badane wypełniały kwestionariusze dotyczące zachowań zdrowotnych, aktywności ruchowej i poczucia szczęścia. Następnie respondentów podzielono losowo na dwie grupy: eksperymentalną, otrzymującą cotygodniowy „prozdrowotny” newsletter dotyczący zdrowego stylu życia oraz kontrolną, otrzymującą cotygodniowy „neutralny” newsletter z ciekawostkami z podręcznika do psychologii społecznej. Obie grupy w odpowiedzi na cotygodniowy newsletter przesyłały informację dotyczącą swojej wagi ciała. Ten etap badania trwał 6 tygodni. Na koniec obie grupy ponownie wypełniły kwestionariusze.

***

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 13,5 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *