Narodowy Program Zwalczania Grypy w nurcie działań World Medical Association

21 maja 2013 w Genewie odbyła się konferencja pod hasłem „Grypa – Możemy Zrobić To Lepiej!” (Influenza – We Can Do Better!). Organizatorem spotkania było World Medical Association (w Polsce reprezentowane przez Naczelną Izbę Lekarską), które niniejszym zainaugurowało działania w ramach światowej kampanii informacyjnej skierowanej do lekarzy i personelu medycznego. W działania rekomendowane przez światowe autorytety medyczne doskonale wpisuje się Polski Narodowy Program Zwalczania Grypy, który również postuluje budowanie zaangażowania pracowników ochrony zdrowia w poprawę bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez podniesienie poziomu wyszczepialności wśród pracowników ochrony zdrowia.

W seminarium organizowanym przez World Medical Association (WMA) we współpracy ze Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wzięli udział m.in. członkowie gabinetów państw stowarzyszonych w WHO i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Swoim wystąpieniem spotkanie uświetniła Ingrida Circene, łotewska minister zdrowia oraz dr Cornelia Betsch oraz psycholog z Uniwersytetu w Erfurcie. Wydarzenie, odbywające się w ramach Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie, było okazją do przedstawienia zgromadzonym założeń międzynarodowej kampanii informacyjnej WMA, komunikującej środowisku medycznemu korzyści płynące z profilaktyki grypy. Wszyscy zgormadzeni jednoznacznie wyrazili swoje poparcie dla postulowanych idei i chęć współpracy w ich realizacji.

Grypa jest niegroźna jedynie na pierwszy rzut oka. Według badań WHO stanowi przyczynę śmierci od 250 000 do 500 000 ludzi rocznie na całym świecie” – powiedział dr Cecil B. Wilson, Prezydent WMA. „Pracownicy służby zdrowia pełnią ważną rolę zarówno w transmisji choroby, jak i jej zapobieganiu. Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest bezpieczna i tania szczepionka przeciw grypie.
Złą wiadomością jest to, że poziom wyszczepialności przeciw grypie wśród personelu medycznego pozostaje niesatysfakcjonujący, również w krajach rozwiniętych” – dodał.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń ekspertów z całego świata, prowadzących działania na rzecz edukacji personelu medycznego w zakresie szczepień przeciw grypie. Jak się okazuje, Narodowy Program Zwalczania Grypy, którego celem jest zmiana postawy personelu medycznego w Polsce, prowadzącej do poprawy bezpieczeństwa własnego i otoczenia, doskonale wpisuje się w trend wyznaczony przez WMA. „Naszym obowiązkiem jest budowanie świadomości stowarzyszonych organizacji i podkreślanie problemów, które mają poważne skutki dla praktyk lekarzy w zakresie opieki klinicznej i prewencji. Grypa to jeden z takich problemów. Jest ważnym globalnym zagrożeniem dla zdrowia, które jest często pomijane” – skomentował prezydent WMA.

W trakcie genewskiej konferencji zaprezentowano również krótki materiał,który jest elementem kampanii. Udostępniono go pod następującym adresem:

http://www.youtube.com/watch?v=wozkZy9Uzng&feature=youtu.be

World Medical Association jest międzynarodową organizacją zrzeszająca 9 milionów lekarzy z ponad stu krajów, w tym Naczelną Izbę Lekarską. Głównymi zadaniami WMA jest wyznaczanie międzynarodowych standardów w zakresie edukacji medycznej, nauki, sztuki medycznej oraz etyki i opieki zdrowotnej dla ludzi na całym świecie. Więcej o WMA na stronie www.wma.net.

Narodowy Program Zwalczania Grypy jest wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Jego celem jest poprawienie kontroli epidemiologicznej w Polsce w zakresie zachorowań na grypę oraz ograniczenie skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych z tym związanych. Szeroko zakrojona kampania edukacyjna jest skierowana do zróżnicowanych grup społecznych i zawodowych, między innymi środowisk medycznych, samorządu terytorialnego, związków pracodawców oraz opinii publicznej. Więcej o Programie na stronie www.npzg.pl.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *