Konferencja Medycyny Ratunkowej – „Kopernik 2014”

W dniach 14-16 listopada w Łodzi odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2014”.

Program konferencji obejmie szeroki wachlarz zagadnień z dziedziny m.in. postępowań resuscytacyjnych. Odbędą się sesje wykładowe i spotkania mające przede wszystkim charakter edukacyjny. Celem spotkania jest wzbogacenie wiedzy praktycznej oraz wymiana poglądów dotycząca postępowań ratunkowych.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: resuscytacja i hipotermia, najnowsze wytyczne w intubacjach, poród uliczny z resuscytacją noworodka, hipotermia terapeutyczna w obrażeniach ciała, nowe aspekty opieki poresuscytacyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia, postępowanie w urazach głowy u dzieci, postępowanie z pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym, obrażenia czaszkowo-mózgowe w opiece przedszpitalnej, urazy dróg oddechowych, powikłania leczenia ostrych stanów w diabetologii, zaburzenia psychosomatyczne, pomoc humanitarna w strefie działań wojennych.

Podczas konferencji prezentowane będą nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenia – defibrylator LIFEPAK15, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS2, a także TrueCPR asystent RKO przeznaczony do zoptymalizowania jakości ręcznie wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Odbędą się warsztaty w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, podczas, których uczestnicy będą mogli brać udział m.in. w symulacjach stanów nagłych u kobiety ciężarnej, w symulacjach wkłuć doszpikowych, przypadkach hipotermii, a także będą mogli zapoznać się z problematyką i prawidłowym reagowaniem na zdarzenia masowe.

Konferencji patronują:  AO Trauma Poland, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Ratunkowych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram spotkania dostępne na stronie: http://kmrkopernik.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *