Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, każdy obywatel ma prawo do skorzystania z opieki medycznej. Prawo nie reguluje jednak sytuacji, kiedy do placówki medycznej, w celu uzyskania pomocy, zgłasza się głuchy pacjent. W takim przypadku problematyczne staje się nierzadko nawiązanie komunikacji.

Głuchota najczęściej rozpatruje się jest jedynie w kontekście modelu medycznego, traktując ją w kategoriach niepełnosprawności. Model kulturowo-społeczny, niemalże nieobecny w placówkach opieki zdrowotnej, postrzega grupę tę grupę jako mniejszość językową. Autorka – Aleksandra Włodarczak, zwraca uwagę na różnice pomiędzy tymi modelami oraz wyjaśnia, jak ważne jest ich zrozumienie w kontekście udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dział poświęcony tej tematyce przybliża aspekty opisywanego środowiska. Brak wiedzy wśród personelu medycznego, na temat g/Głuchych oraz nieznajomość języka migowego, bywa częstym problemem w komunikacji z pacjentem.


Autorka w swoich badaniach nad oceną praktyk związanych z poradnictwem i hospitalizacją osób głuchych posługujących się językiem migowym w placówkach ochrony zdrowia przybliża rzeczywistość, jaka występuje w ośrodkach opieki zdrowotnej, w których pojawia się głuchy pacjent. Wskazuje na problemy w nawiązaniu komunikacji, wynikające z braku wiedzy na temat głuchych. Z badań wynika również, że pacjenci bardzo często nie znają swoich praw i mają utrudniony dostęp do tłumacza. Personel medyczny, choć profesjonalnie wykształcony i przygotowany do niesienia pomocy, bardzo często nie zna specyfiki pracy z pacjentem komunikującym się innym językiem, w tym z osobami głuchymi. Nie wymaga się również od nich znajomości podstaw języka migowego, a ci, którzy wcześniej mieli styczność z tym językiem, sami potwierdzają, że nieużywana wiedza zanika.


Książkę „Głuchy pacjent” można kupić na stronie
http://www.psychoskok.pl/produkt/gluchy-pacjent-wyzwania-i-potrzeby/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *