Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne tylko z ulgą podatkową

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polski dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne będą miały sens tylko wówczas, gdy pacjenci lub pracodawcy otrzymają na ten cel preferencje podatkowe.

Zamiast tworzyć nową ustawę, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację trzech istniejących – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zakładach opieki zdrowotnej oraz o działalności ubezpieczeniowej, która de facto wprowadza możliwość dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak by były one skuteczne, sama nowelizacja może okazać się niewystarczająca. Podstawowym warunkiem sukcesu dobrowolnych ubezpieczeń będzie objęcie nimi znaczącej części populacji. Za punkt krytyczny należy przyjąć liczbę  ubezpieczonych na poziomie 10-15%, czyli 4-6 mln osób. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że do objęcia tak licznej grupy ubezpieczeniem zdrowotnym znowelizowanie wymienionych aktów prawnych będzie niewystarczające. Konieczna jest także nowelizacja ustawy o podatku PIT, wprowadzająca ulgi na wydatki zdrowotne finansowane przez pacjenta lub pracodawcę. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyniki diagnozy społecznej z 2009 roku. Zgodnie z danymi, 92% Polaków korzysta z usług opłacanych przez NFZ, ale jednocześnie prawie połowa płaci za niektóre usługi z własnej kieszeni, zaś tylko 5% skorzystało z abonamentu wykupionego przez pracodawcę. Wprowadzenie ubezpieczeń wraz z możliwością zastosowania ulgi podatkowej w ustawie o podatku PIT pozwoliłoby ten rynek uporządkować poprzez ustanowienie jasnych i czytelnych zasad.

Nie może być to jednak ulga przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z ubezpieczeniem. Takie rozwiązanie doprowadziłoby tylko do bezproduktywnej konwersji pracowniczych programów zdrowotnych na ubezpieczenia, ze stratą dla pacjenta i budżetu państwa. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych wymaga odpowiednich rozwiązań fiskalnych, które zachowają dorobek sektora usług zdrowotnych. Dyskutowana nowelizacja powinna objąć także ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powinna to czynić jednakże w sposób, który nie będzie wyróżniał żadnej z formy świadczenia.

 

 

 

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *