Co wyróżnia Prywatny Ośrodek Terapii uzależnień Lewin w Wiśle

Skuteczna terapia uzależnień wymaga nie tylko zrozumienia pacjenta, ale również konsekwencji. Metody leczenia stosowane w ośrodku Lewin, właśnie na tym się opierają. To dlatego placówka wraz z pacjentami odniosła tak wiele sukcesów.

Zarówno psychoterapia, jak i leczenie farmakologiczne jest procesem, który jest celowy i dokładnie zaplanowany – zaczynając od diagnozy, poprzez stosowane metody i techniki pracy, aż do etapu końcowego. Realizowany program terapii, dobierany jest w sposób indywidualny dla każdego.

Ośrodek terapii uzależnień Lewin wpisany został na listę ośrodków przestrzegających Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Przestrzegana jest w nim także karta praw pacjenta. Z kodeksem można zapoznać się pod tym linkiem: http://www.kodeksetyki.pl/kodeks-etyki-terapeuty-uzaleznien.

Największym wyróżnieniem ośrodka jest kadra specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Stanowią ją pełni zaangażowania i empatii ludzie, którzy pomogą w przejściu danego procesu. Każdy z członków zespołu posiada kwalifikację do pracy poświadczoną odpowiednimi dokumentami wydanymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Nad przebiegiem leczenia czuwa także psycholog oraz lekarze – pierwszego kontaktu, psychiatra oraz neurolog.

Kadra objęta jest superwizją kliniczną. Jest to forma nadzoru zespołu terapeutycznego. Wykwalifikowany superwizor posiadający uprawnienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii czuwa nad przebiegiem terapii pod kątem stosowanych przez kadrę metod w leczeniu. Terapeuci ośrodka pracują pod czujnym okiem superwizora po to, aby zapewnić przestrzeganie standardów leczenia i usprawnić jego proces.

Atutem ośrodka odwykowego Lewin jest lokalizacja. Mieści się on w Wiśle i sąsiaduje z rzeką Wisłą, deptakiem i parkami. W odległości nie większej niż 500m znajdują się boiska, baseny, stoki narciarskie i wiele atrakcji sportowych. W chwilach wolnych od zajęć można skorzystać z siłowni, stołu do tenisa stołowego, boiska do piłki siatkowej, boiska do koszykówki i piłki nożnej. Kadra ośrodka pomaga zaplanować wspólne wycieczki i z chęcią dotrzyma towarzystwa również na szlaku.

Po przeprowadzonej terapii pacjent nigdy nie zostaje sam ze swoim problemem. Opuszczenie ośrodka często związane jest z wieloma bieżącymi sprawami, które mogą wymagać wsparcia. Pacjenci mogą konsultować się z terapeutami ośrodka telefonicznie lub odbywając dodatkowe spotkania konsultacyjne. Często też odwiedzają ośrodek, aby podzielić się swoimi sukcesami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *