BEZPIECZNY LEKARZ – BEZPIECZNY PACJENT – BEZPIECZNY SZPITAL – RELACJA

30 marca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się ogólnopolska konferencja „Bezpieczny lekarz – bezpieczny pacjent – bezpieczny szpital”, organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Medycynę Praktyczną.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat zdarzeń niepożądanych oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. Inicjatywa została wsparta przez Naczelną Izbę Lekarską, stowarzyszenia lekarzy oraz eksperta Rady Europy, prof.  Richarda Cranovsky’ego.

Zgromadzeni goście mieli okazję do przeanalizowania zagadnień związanych z tematyką błędów medycznych zarówno z perspektywy lekarzy, jak i pacjentów. W imieniu tych ostatnich na konferencji wypowiedziała się Rzecznik Praw Pacjenta, Pani Krystyna Barbara Kozłowska, która zauważyła, że dobrym sygnałem jest fakt, że do jej biura wpływa o wiele mniej skarg niż na początku jej działalności. Ponadto poinformowała zgromadzonych, że obecnie trwają prace nad nowelizacjami w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, polegającymi m.in. na  możliwości dochodzenia swoich  praw na drodze administracyjnej, co w konsekwencji zmniejszy obciążenie sądów i skróci ich postępowanie.

Na temat zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej wypowiedział się profesor Richard Cranovsky, ekspert Rady Europy w dziedzinie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. W swoim wystąpieniu przytoczył przypadki  zdarzeń niepożądanych, a także ich najczęstsze przyczyny, np. podjęcie niewłaściwych decyzji, błędy w wykonaniu czynności lekarskiej czy niewykonanie koniecznego działania.

Zgromadzeni eksperci podkreślali konieczność wypracowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, wskazując na profilaktykę i zapobieganie zdarzeniom niepożądanym jako ważny aspekt pracy lekarza. Profesor Romuald Kwiatkowski wskazywał również na znaczenie niekonfrontacyjnych form komunikacji w relacjach pacjent – lekarz.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno lekarzy, jak i managerów  ochrony zdrowia. Z sali padło wiele interesujących pytań, które były przyczynkiem do dyskusji i rozwinięciem poruszanych tematów.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *