Bez skoordynowanej polityki zdrowotnej służba zdrowia nie będzie należycie funkcjonować.

W czwartek 17 lutego w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się debata medyczna „Zdrowie w regionach – czyli jak zaspokajać potrzeby medyczne mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania: Jak wygląda sytuacja szpitalnictwa i kondycja finansowa szpitali w mazowieckim na tle innych województw? Czy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarzy specjalistów?

W debacie udział wzięli: Ewa Łagońska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Dariusz Hajdukiewicz – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Marek Wójcik – Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich, Grzegorz Opolski – Kierownik – Katedra i Klinika Kardiologii WUM w Warszawie, Krzysztof Kawalec – Prezes Magellan S.A.. Słuchaczami debaty byli dziennikarze i dyrektorzy warszawskich szpitali.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z dopasowaniem struktury lokalnych zakładów opieki zdrowotnej do realnych potrzeb populacji żyjącej na danym terenie oraz do kondycji finansowej szpitali i związanych z tym problemów.

Ewa Łagońska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wskazała szereg działań, które podejmowane są w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego. Wśród głównych kierunków inwestycji wymieniła potrzebę rozbudowy i modernizacji oddziałów szpitalnych, celem dostosowania ich do wymogów unijnych, przeprowadzenie termomodernizacji szpitali i modernizacji infrastruktury a także zakup nowoczesnej aparatury medycznej i ambulansów ratunkowych.

Potrzebę skoordynowanych działań inwestycyjnych potwierdził również Marek Wójcik
Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich.

Natomiast Dariusz Hajdukiewicz, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej – Urząd Miasta Stołecznego Warszawa  odniósł się do kwestii skoordynowania polityki zdrowotnej w Warszawie, stwierdził, że powinna być kreowana przez odpowiedzialne instytucje współpracujące ze sobą, zarówno te, które są organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej, jak i te, które odpowiadają za nadzór, kontrolę, prowadzenie rejestru, wydawanie opinii i finansowanie świadczeń zdrowotnych.

Grzegorz Opolski, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii WUM poruszył kwestię dostępności wykwalifikowanych specjalistów . Wskazał na fakt, że niedofinansowanie uczelni medycznych powoduje ograniczenie liczby lekarzy specjalistów dostępnych w polskich szpitalach. W tej kwestii niezbędna jest większa pomoc .

Spotkanie podsumował Krzysztof Kawalec – Prezes Magellan S.A., stwierdzając, iż do skutecznego funkcjonowania szpitali potrzebna jest polityka zarządzania finansami oraz, że należy szukać nowych rozwiązań dotyczących finansowania szpitali.

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *