Badania słuchu, wzroku i mowy we wspólnej Europie

W Warszawie podpisano porozumienie między krajami Unii Europejskiej, dotyczące wprowadzenia badań słuchu, wzroku i mowy wśród dzieci w wieku szkolnym. Wprowadzenie tych badań ma być priorytetem rozpoczynającej się 1 lipca polskiej prezydencji.

„Podczas prezydencji będziemy ambasadorem wszystkiego, co dobre zaczęło się pod kierunkiem pana prof. Henryka Skarżyńskiego” – mówiła minister zdrowia, Ewa Kopacz – „Ale też będziemy chcieli zarazić wszystkich ideą badań przesiewowych – tym, że warto badać dzieci – zwłaszcza w wieku przedszkolnym i szkolnym – a potem skutecznie leczyć. To daje im szansę na lepszy rozwój intelektualny, na lepsze życie lepszą pozycję społeczną. Jako pediatra, chciałabym tego dla wszystkich dzieci. Warto inwestować w młodych ludzi”.

Do podpisania porozumienia doszło podczas kongresu EFAS (European Federation of Audiology Societies), organizacji, której zadaniem jest międzynarodowa współpraca dotycząca leczenia zaburzeń słuchu. Dziesiąty kongres EFAS odbywa się w Warszawie przy okazji 15. rocznicy powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Stworzony przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął działania w zakresie badań przesiewowych prawie 18 lat temu. W latach 1995-98, we współpracy z 70 różnymi krajowymi placówkami medycznymi opracowano standard prowadzenia badań słuchu u noworodków w skali powszechnej. W latach 1999 i 2000 Instytut przeprowadził pilotażowy program wykrywania wad słuchu i mowy na podstawie populacji 5 600 dzieci w wieku szkolnym z 82 szkół na terenie całego kraju.

Zaburzenia słuchu, wzroku i mowy są jedną z głównych przyczyn opóźnień w nauce, trudności w nabywaniu umiejętności językowych, inteligencji oraz w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem – w szkole i poza nią. Jak wynika z badań prowadzonych od lat przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z jednostkami naukowymi z Polski oraz innych krajów, co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co trzecie wykazuje problemy ze wzrokiem, co czwarte ma zaburzenia artykulacji. Alarmujący jest fakt, że 60 proc. rodziców dzieci, u których stwierdzono niedosłuch nie było świadomych istnienia problemu.

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na wczesne rozpoznawanie dzieci zagrożonych trudnościami w uczeniu się z powodu zaburzeń słuchu, wzroku i mowy są powszechne badania przesiewowe. Dzięki nim można podjąć właściwą terapię – najpóźniej w momencie rozpoczęcia nauki w szkole.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej stwarza niepowtarzalną okazję do zaprezentowania na forum instytucji unijnych i rządów Państw Członkowskich polskich doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie organizacji programów badań przesiewowych na dużą skalę, a także do dyskusji na temat problemu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. Zgłoszony przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, we współpracy z Departamentem Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, temat „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi” został przyjęty, jako integralna część priorytetu „Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy”.

W trakcie półrocznej prezydencji dużo uwagi poświęcone zostanie zastosowaniu innowacyjnych technologii i telemedycyny w leczeniu zaburzeń komunikacyjnych, a także współpracy w ramach tworzenia europejskich centrów referencyjnych.

PAP – Nauka w Polsce

pmw/ krf/bsz

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *