ROK 2013 – ROKIEM JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

W czwartek w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie przedstawicieli prywatnego sektora ochrony zdrowia z mediami. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze kwestie nurtujące środowisko.

Ekspert ds. gospodarki zdrowotnej Pracodawców RP Robert Mołdach przedstawił najważniejsze wydarzenia w ochronie zdrowia w 2012 r. i perspektywę na 2013 r. W jego opinii rok 2012 obfitował w negatywne zjawiska, wynikające zarówno z pakietu ustaw zdrowotnych uchwalonych w poprzedniej kadencji, jak i z pasywności Ministerstwa Zdrowia. Liczy on natomiast na to, że 2013 r. będzie się charakteryzował niezbędnymi inicjatywami i dynamiką działań – chociażby na poziomie poważnej debaty o docelowej strukturze systemu opieki zdrowotnej.

Z kolei Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz przypomniała o ciągłym przedłużaniu się prac nad kluczowymi dla sektora ochrony zdrowia ustawami, m.in. o zdrowiu publicznym, o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym czy też o urzędzie nadzoru nad ubezpieczeniami zdrowotnymi (nazwa robocza).

Obecny na spotkaniu Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, wspomniał o – niezwykle ważnej dla prywatnego sektora ochrony zdrowia – niedozwolonej pomocy publicznej. Temat ten został wywołany wyrokiem sądu działającego przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 listopada 2012 r. Natomiast Krzysztof Macha, Wiceprezes OSSP i Dyrektor Kliniki OKULUS, przedstawił rolę małych szpitali w systemie opieki zintegrowanej.

Najwięcej miejsca poświęcono znaczeniu wysokiej jakości w ochronie zdrowia – mówił o tym zarówno Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, jak i Jarosław Pinkas, Prezes Centrum Kardiologii Józefów.

– Nie bez powodu rok 2013 nazwaliśmy „Rokiem jakości w ochronie zdrowia”. Naszym zdaniem od tego należy rozpocząć dyskusję o reformie – jakość świadczeń powinna znaleźć się w centrum uwagi Ministerstwa Zdrowia. Stoimy na stanowisku, że zdecydowane otwarcie się na jakość w ochronie zdrowia, jej promocja, wsparcie finansowe oraz umożliwienie pacjentowi podejmowania świadomych decyzji leczniczych stanowią warunek uporządkowania systemu opieki zdrowotnej – mówi Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.

Brak takiego podejścia spowodował, że rok 2012 niestety wszyscy świadczeniodawcy odczuli bardzo dotkliwie. Już 1 stycznia okazało się, że koszt ubezpieczenia od zdarzeń medycznych to kwota co najmniej 200–300 tys. zł rocznie oraz że wzrasta suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, a wraz z nią – wysokość składek na ubezpieczenia. Następnie mieliśmy do czynienia z nieobiektywnym i nieprofesjonalnym raportem GUMED-u, głoszącym nieprawdziwe i szkodliwe tezy na temat szpitali prywatnych. Największym jednak zaskoczeniem było wsparcie tego kierunku myślenia przez Prezesa Rady Ministrów w jednym z wywiadów telewizyjnych, omawiającym przyczyny problemów sektora publicznego. W toku dyskusji całkowicie zignorowano publikację NFZ zatytułowaną Kompleksowa analiza świadczeń zdrowotnych w latach 2009–2011 w rodzaju: lecznictwo szpitalne na terenie całej Polski”. A szkoda, bo głosem ekspertów – potwierdzonym bogatym materiałem faktograficznym – stwierdzono tam, że: „W skali całego kraju nie potwierdza się w sposób jednoznaczny teza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o zjawisku preselekcji pacjentów”. Mimo wszystko ta niesprawiedliwa i krzywdząca opinia o sektorze prywatnym jest wciąż wykorzystywana, jako argument w dyskusji o podziale środków publicznych na opiekę zdrowotną.

Rok 2012 przyniósł także niepokojący spadek spływu składek do NFZ. Zadłużenie Funduszu na koniec listopada 2012 r. wyniosło 1,35 mld zł. W konsekwencji poinformowano, że zostanie zapłacona nie więcej niż połowa nadwykonań. Powraca więc pytanie o podział tych środków – biorąc pod uwagę atmosferę, jaką zbudowano wokół środowiska szpitali prywatnych.

Pracodawcy RP wierzą, że w 2013 r. ukażą się nowe projekty ustaw. – Jednak patrzymy w przyszłość nie bez obaw. Już sama zapowiedź decentralizacji NFZ oraz przeniesienie decyzji w kwestii polityki zdrowotnej i być może podziału środków na wojewodów może być ogromnym zagrożeniem dla szpitali prywatnych – mówi Andrzej Mądrala. Jego zdaniem wyzwań jest jednak więcej. W tym roku musi zostać wdrożona Dyrektywa o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, która daje nadzieję na przyrost pacjentów z zagranicy w Polsce. – Należy jednak patrzeć na to z ostrożnością. W Niemczech, gdzie uznano znaczenie sektora prywatnego w ochronie zdrowia, nadwyżka operacyjna kas chorych w połowie roku wynosiła 2,7 mld zł. Nie będą one zainteresowane optymalizacją wydatków poprzez szukanie tańszych możliwości leczenia w Polsce. W niemieckim systemie problemem staje się wydanie pieniędzy, a nie „dotrwanie” do końca każdego nowego roku – przestrzega Andrzej Mądrala.

W tym gąszczu negatywnych komunikatów należy podkreślić nieliczne pozytywy. W grudniu 2012 r. UOKiK uznał Konwent Szpitali Lubelskich winnym zmowie, mającej na celu wyeliminowanie prywatnych szpitali z rynku. Mamy nadzieję, że ta decyzja będzie przestrogą przed próbą omijania przepisów prawa w walce z konkurentem. Decydować ma jakość, a nie układ. Dlatego Pracodawcy RP ogłosili rok 2013 – „Rokiem jakości w ochronie zdrowia”. – Musimy pamiętać, że to właśnie na tym zależy pacjentowi i to właśnie jakość świadczeń powinna determinować kierowanie do szpitali środków bądź nie. W ramach przeprowadzania reform w systemie ochrony zdrowia powinniśmy skupić uwagę właśnie na tym elemencie – podsumowuje Wiceprezydent Pracodawców RP.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

PRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *