Dobrostan i stres w miejscu pracy – analiza raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023”

Raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023” jest kompleksowym studium, które rzuca światło na aktualny stan wellbeing i zarządzanie stresem w polskich miejscach pracy. Skoncentrowany na dobrostanie pracowników, bada, jak polscy pracownicy i pracodawcy adaptują się …