Pacjenci oczekują nowoczesnego sprzętu i czystości

Dla blisko 70% pacjentów najważniejsze w szpitalu są dostępność nowoczesnego sprzętu medycznego oraz czystość, wynika z badania przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zdrowe Szpitale”. Inicjatywa została objęta patronatem Związku Powiatów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali.

Celem badania, które zrealizowano w ramach kampanii „Zdrowe Szpitale” (www.zdroweszpitale.pl) było poznanie oczekiwań społeczności lokalnych wobec standardów świadczenia usług szpitalnych w ich regionie. Wyniki pokazują, że najwięcej, bo blisko 70% respondentów, oczekuje dostępności nowoczesnego sprzętu i czystości oddziału. Nieco rzadziej wskazywano m.in. dobre wyposażenie sal chorych (47%) czy łatwy dostęp do łazienki (30%).

– Oczekiwania pacjentów są jasne i zrozumiałe. Sprostanie im wymaga przede wszystkim dobrego zarządzania szpitalem, jego finansami, pracą personelu medycznego, mądrym rozwojem placówki. Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania zainspirują do przemyśleń na ten temat pacjentów i władze samorządowe – komentuje Marcin Szulwiński, Prezes Grupy Nowy Szpital, współorganizator kampanii.

Badanie zrealizowane na próbie prawie 3000 osób z całej Polski jest elementem konkursu skierowanego do powiatów i miast na prawach powiatów, organizowanego w ramach kampanii „Zdrowe Szpitale”. Mieszkańcy ponad 50 powiatów wypowiadali się na temat swoich oczekiwań dotyczących szpitalnych oddziałów, izb przyjęć oraz personelu medycznego. Całościowy raport z przeprowadzonego badania będzie dostępny bezpłatnie już w listopadzie b.r. Więcej informacji na temat kampanii i przeprowadzonych badań znajduje się na stronie www.zdroweszpitale.pl.

 

***

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” (www.zdroweszpitale.pl) ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów efektywnego zarządzania szpitalami oraz korzyści płynących z ich wdrażania. Ideą kampanii jest aktywizowanie przedstawicieli władz samorządowych do podejmowania inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Do najważniejszych działań realizowanych w ramach Kampanii należą: badanie opinii publicznej dot. stanu polskich szpitali, konkurs aktywizujący do działania samorządy i społeczności lokalne oraz publikacje licznych materiałów edukacyjnych (nagrań wideo, prezentacji). Działania prowadzone w ramach Kampanii kierowane są do władz samorządowych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz mediów, a także wszystkich zainteresowanych, dla których polepszenie warunków leczenia szpitalnego jest kwestią ważną. Inicjatorami programu są: firma doradcza ZUK Know How oraz Grupa Nowy Szpital. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zdroweszpitale.pl oraz na stronie kampanii w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/zdroweszpitale.

Patroni Kampanii: Związek Powiatów Polskich, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Wydawnictwo Termedia, Magazyn Służba Zdrowia, Magazyn Medinfo, Zdrowie-publiczne.com.pl, Infonfz.pl, Medicalnet.pl, Zdrowie.wieszjak.pl, Rynekmedyczny.pl, eMedyk.pl, ePacjent.pl, Medicalonline.pl, Zdronet.pl, DOZ.pl

Grupa Nowy Szpital (www.nowyszpital.pl) – największa w Polsce sieć szpitali, działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. We wszystkich jednostkach GNS pracuje łącznie ok. 3400 osób. GNS zabezpiecza dostęp do świadczeń medycznych dla ok. 600 tys. osób. Szpitale GNS dysponują 98 oddziałami (ok. 2000 łóżek). Każdego dnia pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji w jednej z 200 poradni specjalistycznych.

Zakład Usług Konsultingowych Know How (www.knowhow.com.pl) – firma doradcza wspierająca jednostki służby zdrowia w zakresie zarządzania. Specjaliści Know How stworzyli własne, unikatowe rozwiązania oraz nowatorskie zasady skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Umożliwiają one szpitalom wyjście z trudności oraz ciągły rozwój i funkcjonowanie zgodnie z określonymi standardami.

PR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *