Czy to jest zamach na POZ?

W dniu 10 listopada br. w Poznaniu odbyło się nadzwyczajne spotkanie członków PPOZ. Podczas spotkania zarząd organizacji przekazał uczestnikom, jakie zmiany od nowego roku wprowadza w podstawowej opiece zdrowotnej Centrala NFZ zarówno w świetle znowelizowanej ustawy dotyczącej weryfikacji ubezpieczonych, jak i dotyczące planu finansowego na 2013. Członkowie PPOZ wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec takich działań Centrali NFZ, a w szczególności wykreślaniu deklaracji pacjentów z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, deprecjonowaniu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej zarówno finansowo jak i organizacyjnie.

Organizacja lekarzy rodzinnych z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia podczas spotkania w Poznaniu omówiła zmiany proponowane przez Centralę NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej. Urzędnicy NFZ zamierzają z dniem 1 stycznia z „urzędu” usuwać z systemu CWU, bez uprzedniego sprawdzenia, wszystkie osoby, które nie mają uregulowanego statusu ubezpieczenia zdrowotnego (ich PESELE nie figurują w CWU). Osoby te najczęściej mają opłaconą składkę i wypełniły prawidłowo zgłoszenie do ubezpieczenia. Według NFZ osób takich jest na dzień 1 stycznia 2013 około 4 miliony w kraju.

Dodatkowo Centrala NFZ oczekuje, że:

a) lekarze rodzinni i nie tylko, nim zarejestrują pacjenta w swojej praktyce, przed udzieleniem każdego świadczenia, sprawdzą przy pomocy systemu e-WUŚ status w CWU każdego pacjenta- w skali roku to kilkaset milionów sprawdzeń,

b) od osób, które nie figurują w CWU pobiorą oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym przed udzieleniem każdego świadczenia. Oświadczenie to będzie ważne tylko w dniu złożenia. Następnego dnia pacjent będzie musiał złożyć kolejne oświadczenie, to są miliony oświadczeń

Poinformowałam licznie zebranych członków naszej organizacji o planowanych działaniach Centrali NFZ. Największe zaskoczenie i oburzenie wywołało wycinanie deklaracji POZ – tak w ciemno – bez sprawdzenia przez NFZ, co jest przyczyną braku danej osoby w rejestrze oraz sprawy dalszego spadku finansowania podstawowej opieki zdrowotnej (stawka kapitacyjna taka sama od 5 lat) pomimo inflacji i wzrostu wykonywanych świadczeń w poz.

Zdaniem naszego środowiska zamiarem NFZ nie jest racjonalne wydatkowanie środków finansowych, tylko znalezienie pretekstu do pomijania POZ w podziałach dodatkowych środków, a wręcz doprowadzenie do obniżenia poziomu finansowania POZ o około 1 mld zł w skali roku. Zastanawialiśmy się także nad tym skąd wynika nierówne traktowanie podmiotów wspólnie działających w tym samym systemie, takie faworyzowanie szpitali kosztem podstawowej opieki zdrowotnej. Plan Finansowy NFZ na rok 2013 został mniej więcej rozdzielony po równo, ale pominął dofinansowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Podjęliśmy wówczas ostrą krytykę takiego rozplanowania finansów. Niestety odpowiedzą na to był kolejny podział, tym razem już, dodatkowych środków, ale i tym razem bez podstawowej opieki zdrowotnej.` Rok 2013 w planach finansowych NFZ to ponad 6 miliardów złotych dodatkowych środków na ochronę zdrowia, więc to nie kryzys nakazuje takie działanie Centrali NFZ, czym zasłania się prezes NFZ. A jaki to ma skutek: finansowanie w POZ spada do poziomu uniemożliwiającego zabezpieczenie oczekiwanych świadczeń, dlatego padały pytania wśród zebranych, czy jesteśmy potrzebni rządzącym?, bo pacjentom wiemy, że tak. Czy to zamach na POZ?”- komentuje doktor Bożena Janicka prezes PPOZ.

W tej sytuacji lekarze rodzinni wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec takich działań centrali NFZ i  mówią NIE, tak się nie da pracować. Wszyscy zebrani podkreślili, że proponowane zmiany przez Centralę NFZ dla podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2013 są zagrożeniem dostępności świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich Polaków w roku 2013.


Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia [PPOZ], wcześniej Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie, wchodziło w skład założycielskich związków Federacji Porozumienie Zielonogórskie jako największy region. Po opuszczeniu Federacji PZ działa autonomicznie na rzecz i w obronie  osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich. Celem PPOZ jest działalność ogólnopolska w celu  ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oraz dążenie do podwyższania standardu świadczenia usług medycznych. Ponadto celem PPOZ jest ochrona praw i reprezentowanie środowiska lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia. W tym – wobec NFZ, Ministerstwa Zdrowia, organów władz i administracji państwowej, organów samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych pracowników.  Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA z siedzibą w Koninie powstał 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Struktura związku obejmuje pięć byłych województw Wielkopolski tj. pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, poznańskie. Utworzone oddziały regionalne, reprezentowane są przez przedstawicieli prezesów. Najmniejszą jednostką organizacyjną PPOZ jest powiat. Powiatów w Wielkopolsce jest 31. Do organizacji należy ok. 3 000 członków, co stanowi 90% zapotrzebowania Wielkopolski na lekarzy rodzinnych. Od początku istnienia PPOZ  prezesem jest doktor Bożena Janicka  – specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej i pediatrii.

 

PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *