Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital

Bezpieczeństwo leczenia jest bardzo ważnym i coraz bardziej uświadamianym aspektem funkcjonowania ochrony zdrowia. Problem zdarzeń niepożądanych w opiece nad pacjentami jest coraz częściej podnoszony w środkach masowego przekazu. Niewłaściwe podejście do tych spraw podważa zaufanie pacjentów – fundament terapeutycznej relacji pacjent-lekarz. Konieczne jest więc budowanie kultury postępowania w przypadkach zdarzeń niepożądanych (w tym błędów medycznych), poprzez wdrożenie zasad właściwego informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania współczucia/przeprosin oraz przyznawania rekompensaty. Zasady te można oprzeć na amerykańskim modelu „Sorry Works!” („Przykro mi działa”).

Medycyna Praktyczna i Wolters Kluwer Polska zapraszają na konferencję „Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital”, która odbędzie się 30 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Współorganizatorem konferencji jest Naczelna Izba Lekarska.

 

30 marca 2011, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

 

Program godz. 10.00–16.00

sesja I

Wprowadzenie – dr hab. Rafał Niżankowski, II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (10+ min) 10.00–10.20

Błędy medyczne z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta – Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta (10 min) 10.20–10.30

Zalecenia Rady Europy w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej – dr Piotr Mierzewski; Dyrektor Wydziału Zdrowia Rady Europy, Strasbourg, Francja (30 min) 10.30–11.00

Zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej – rodzaje, przyczyny i metody redukcji ryzyka – prof. dr hab. Richard Cranovsky; Global Virtual Faculty Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA; RC-Consulting, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria (40 min) 11.00–11.40

Kultura bezpieczeństwa w relacjach pacjent–szpital – prof. dr hab. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (20 min) 11.40–12.00

 

przerwa 12.00–12.30 przerwa

sesja II

Bezpieczeństwo pacjentów – rozwiązania amerykańskie – Albert Wu MD, MPH; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA (30 min) 12.30–13.00

Postępowanie w szpitalu w przypadku zdarzenia niepożądanego – według koncepcji „Sorry Works!” Douglas Wojcieszak, The Sorry Works! Coalition, Glen Carbon, IL, USA (30 min) 13.00–13.30

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne, w tym odpowiedzialność w zespołowym działaniu – dr n. prawn. Rafał Kubiak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (20 min) 13.30–13.50

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy – dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (20 min) 13.50–14.10

Prawa pacjenta a naruszanie obowiązków pracowniczych przez personel medyczny – dr n. prawn. Dorota Karkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (20 min) 14.10–14.30

przerwa 14.30–15.10

Dyskusja panelowa 15.10–16.00 (można wydłużyć w razie zainteresowania)

 

Zgłoszenia na konferencję na stronach

http://www.abc.com.pl/bezpiecznypacjent/

oraz

http://bezpieczny.mp.pl/

 

W kwestiach organizacyjnych:

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
Tel. 012 293 40 04
E-mail: bezpieczny@mp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *