Zwolnienie z opodatkowania abonament闚 medycznych to najlepsze rozwi您anie

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


Zwolnienie z opodatkowania abonament闚 medycznych to najlepsze rozwi您anie

2011-01-31

Zdaniem Pracodawców RP ustawy podatkowe powinny w sposób jednoznaczny kszta速owa zobowi您ania podatników wobec pa雟twa, bez pozostawiania pola na interpretacj izbom skarbowym. Sprawa abonamentów medycznych jest g這郾a ju od d逝窺zego czasu, w豉郾ie w zwi您ku ze zmian podej軼ia Ministerstwa Finansów do tego typu 鈔odków motywacyjnych oferowanych przez pracodawców pracownikom.

Zdaniem resortu ju samo postawienie do dyspozycji abonamentu stanowi przychód pracownika wynikaj帷y ze stosunku pracy w kwocie równej rzeczywistemu kosztowi abonamentu ponoszonemu przez pracodawc. Po wielokrotnych, wzajemnie wykluczaj帷ych si wyrokach Wojewódzkich S康ów Administracyjnych, 24 maja 2010 r. NSA w poszerzonym, 7-osobowym sk豉dzie zgodzi si z lini interpretacyjn przyj皻 przez Ministerstwo Finansów. Jednak ju w pa寮zierniku 2010 NSA zdecydowa ponownie przes豉 zapytanie do poszerzonego sk豉du, który 24 stycznia 2011 r. nie zdecydowa si orzec w tej sprawie, tylko przes豉 pytanie przes豉 do jeszcze szerszego sk豉du.

Pracodawcy RP oczekuj szybkiego i ostatecznego rozstrzygni璚ia tej kwestii, tak aby przedsi瑿iorcy mieli pewno嗆 interpretacyjn w przysz這軼i. - Mamy tak瞠 nadziej na zastosowanie instrumentu, który zniesie lub znacznie upro軼i ewentualn procedur korygowania zobowi您a podatkowych wynikaj帷ych z tego orzeczenia z ostatnich pi璚iu lat wobec urz璠ów skarbowych i z 10 lat wstecz wobec Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych – podkre郵a ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

Pracodawcy RP licz, 瞠 pe軟a Izba Finansowa NSA ostatecznie rozstrzygnie t kwesti w sposób korzystny dla pracodawców i pracowników. Odpowied na pytanie, czy samo postawienie do dyspozycji 鈍iadcze stanowi przychód pracownika podlegaj帷y opodatkowaniu (niezale積ie od oceny czy s i w jakiej skali wykorzystane), powinna by negatywna. W przeciwnym wypadku pracodawca musia造 nadal rozstrzygn望, gdzie le篡 granica mi璠zy medycyn pracy i zwolnion z opodatkowania profilaktyk zdrowotn, a 鈍iadczeniami wykraczaj帷ymi poza obowi您ki pracodawcy. Zdaniem Pracodawców RP jasne stanowisko Izby tak瞠 w tej materii jest kluczowe dla ukszta速owania jednolitej interpretacji opodatkowania 鈍iadcze medycznych op豉canych przez pracodawc. Brak takiego rozstrzygni璚ia by豚y niekorzystny, gdy te same us逝gi zdrowotne zale積ie zarówno od charakteru i stanowiska pracy jak i od stanu zdrowia pracownika mog by odmiennie traktowane. W zwi您ku z tym w opinii Pracodawców RP nale篡 uzna, 瞠 zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT abonamentów medycznych by這by najlepszym i najprostszym rozwi您aniem. 

**

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej s najwi瘯sz i najstarsz organizacj pracodawców w Polsce. Powsta豉 w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniaj帷ych przesz這 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. nale篡 do Skarbu Pa雟twa. Organizacja jest uznanym partnerem spo貫cznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stron pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Spo貫czno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powsta這 m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalaj帷e 郵edzi proces legislacyjny oraz umo磧iwiaj帷e przedsi瑿iorcom wp造w na kszta速 i jako嗆 stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Pracodawcy RP powo豉li równie Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzgl璠nieniem potrzeb i oczekiwa pracodawców (www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl).

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

abonamenty medyczne ubezpieczenie zdrowie

Zobacz tak瞠...

10 porad, aby utrzyma dobre zdrowie psychiczne

2019-04-19

10 porad, aby utrzyma dobre zdrowie psychiczne

Dbanie o zdrowie psychiczne jest r闚nie wa積e, jak dbanie o zdrowie fizyczne. Oto kilka porad, kt鏎e pomog ci utrzyma dobry stan psychiczny. wi璚ej...

Produkt szyty na miar. Jak wybra najlepsz polis dla plac闚ki medycznej.

2017-11-20

Produkt szyty na miar. Jak wybra najlepsz polis dla plac闚ki medycznej.

Na co zwraca uwag przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia dla plac闚ki medycznej? Jakie pytania zada? Szukaj帷 polisy warto si璕n望 po tak, kt鏎a b璠zie dostosowana do indywidualnych potrzeb naszej firmy. Dobrym przyk豉dem jest tu ubezpieczenie INTER Partner od firmy INTER, kt鏎e pozwala dopasowa poziom ochrony do naszych wymog闚, a dzi瘯i konstrukcji modu這wej daje mo磧iwo嗆 wyboru pomi璠zy rozwi您aniem pakietowym a zakupem wybranych ryzyk. Co jeszcze nale篡 wiedzie decyduj帷 si na ubezpieczenie? Oto kilka wskaz闚ek. wi璚ej...

Widoczni i szanowani – wizerunek Lekarzy w sieci

2015-11-30

Widoczni i szanowani – wizerunek Lekarzy w sieci

Spojrzenie na rynek us逝g medycznych ulega zmianie, i to zar闚no od strony plac闚ek medycznych jak i pacjent闚. Polska poprzez do嗆 szybki wzrost gospodarczy staje si krajem obywateli coraz bardziej zamo積ych, kt鏎ych oczekiwania w stosunku do us逝g medycznych wci捫 rosn. Reforma S逝瘺y Zdrowia wprowadzi豉 podzia plac闚ek medycznych, pozostawiaj帷 istniej帷e - publiczne i wprowadzaj帷 nowe - niepubliczne.Taka sytuacja wymusi豉 konieczno嗆 odmiennego sposobu podej軼ia do kszta速owania wizerunku lekarzy jak i samych jednostek zdrowotnych. wi璚ej...

Lepszy ginekolog kobieta czy m篹czyzna?

2015-10-09

Lepszy ginekolog kobieta czy m篹czyzna?

Niejednokrotnie spotykamy si z sytuacj kiedy, kto wmawia nam, 瞠 p貫 w przypadku ginekologa ma znaczenie. Kobiety, kt鏎e wybieraj swojego lekarza o tej samej p販i cz瘰to twierdz, 瞠 m篹czy幡i nie s w stanie zrozumie jak czuj si podczas wizyty. S one zazwyczaj skr瘼owane faktem, 瞠 musz si rozebra przed obc osoba, a co dopiero m篹czyzn. Inaczej jest w przypadku kiedy lekarzem jest kobieta. Pacjentki uwa瘸j, 瞠 jest ona w stanie wczu si w ich sytuacj i tym samym lepiej je zrozumie. Intymne i wstydliwe tematy r闚nie pono lepiej porusza u lekarza tej samej p販i, gdy tak jak w poprzednim przypadku i teraz 豉twiej b璠zie by zrozumianym. wi璚ej...

NIE DAJ SI ZROBI NA 耗ΡO – 5 PYTA O WZW TYPU B.

2015-10-06

NIE DAJ SI ZROBI NA 耗ΡO – 5 PYTA O WZW TYPU B.

4 pa寮ziernika obchodzili鄉y 安iatowy Dzie Onkologii1. W zwi您ku z tym warto przypomnie, 瞠 wirus WZW typu B to drugi po tytoniu czynnik rakotw鏎czy, kt鏎y mo瞠 by przyczyn nawet 80 proc. przypadk闚 raka w徠robowo – kom鏎kowego. Celem 草速ego Tygodnia jest u鈍iadomienie spo貫cze雟twu zagro瞠 zdrowotnych zwi您anych z wirusowymi chorobami w徠roby oraz edukacja na temat ich profilaktyki. Podczas 31 edycji 草速ego Tygodnia (od 5 do 17 pa寮ziernika 2015 r.) b璠zie mo積a dowiedzie si wi璚ej na temat WZW typu A i typu B oraz jak zadba o ochron swojej w徠roby. wi璚ej...